Въздушни снимки с делтапланер

  • ПДФ

 Въздушни снимки

Ние ви предлагаме въздушни снимки (аерофото снимки) и видео заснемане от въздуха. Всички недвижими имоти, представляващи интерес за вашия бизнес, като хотели, туристически селища, сгради, фабрики, стопански постройки, урегулирани поземлени имоти, земеделски земи, гори, реки, водоеми, пътища и т.н. Аерофото снимките могат да бъдат от полза както на фирмите, занимаващи се с посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, така и на всички собственици, продавачи и купувачи на такива имоти. Въздушните снимки са и безценен помощник при окрупняването на обширни земеделски терени.

You are here Въздушни снимки